Hati-hati Mengurusi Harta Anak Yatim


"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang terbaik, (dan hendaklah pemeliharaan yang terbaik itu berlanjut) hingga dia mencapai kedewasaannya. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Dan apabila kamu berucap (maka janganlah berbohong atau curang); berlakulah adil (tanpa memperhitungkan kedekatan atau kekerabatan) walaupun dia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Alloh. Yang demikian itu diperintahkan Alloh kepada kamu supaya kamu terus ingat."
(Surah Al-An'am, Ayat 152)

Hikmah Islam

Hikmah Islam : Pengepul butiran hikmah yang tercecer di berbagai sudut.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar