Tentang Kami

HIKMAH ISLAM : adalah pengepul butiran hikmah yang tercecer di berbagai sudut. Sudut-sudut dunia Islam yang bertebaran yang tak mengenal satu sama lain, dan juga sudut-sudut hati kita yang seringkali tak bersambung pada penciptanya.